سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
ثبت الکترونیکی گزارش حوادث ناگوار تجهیزات پزشکیADR نمایشگاه تجهیزات پزشکی همدان استمرار و ارتقای طرح تحول سلامت لینک جدید استعلام واردکنندگان و تولیدکنندکنندگان ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یک کالا راهنمای پیامهای مربوط به پروفرم و وضعیت کدهای IRC آئین افتتاح 27 محصول ایرانی تجهیزات پزشکی
اعلام اسامی قبول شدگان مسئولین فنی واردکنندگان و تولیدکنندگان آزمون 11 مرداد 1396
اعلام اسامی قبول شدگان مسئولین فنی واردکنندگان و تولیدکنندگان آزمون 11 مرداد 1396
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: اعلام اسامی قبول شدگان مسئولین فنی واردکنندگان و تولیدکنندگان آزمون 11 مرداد 1396
بروزرسانی لیست شرکتهای صلاحیتدار ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش به تاریخ 96/05/17
بروزرسانی لیست شرکتهای صلاحیتدار ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش به تاریخ 96/05/17
معاون اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: بروزرسانی لیست شرکتهای صلاحیتدار ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش به تاریخ 96/05/17
فراهم شدن امکان ثبت الکترونیکی گزارش حوادث ناگوار تجهیزات و ملزومات پزشکی ADR
فراهم شدن امکان ثبت الکترونیکی گزارش حوادث ناگوار تجهیزات و ملزومات پزشکی ADR
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: فراهم شدن امکان ثبت الکترونیکی گزارش حوادث ناگوار تجهیزات و ملزومات پزشکی ADR
نحوه درخواست حذف کد اظهارنامه گمرکی تجهیزات پزشکی در TTAC
نحوه درخواست حذف کد اظهارنامه گمرکی تجهیزات پزشکی در TTAC
مسئول واحد ترخیص تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: نحوه درخواست حذف کد اظهارنامه گمرکی تجهیزات پزشکی در TTAC
فرآیند ثبت وسیله پزشکی تحقیقاتی آزمایشگاهی توسط دانشگاههای علوم پزشکی از 25 مرداد
فرآیند ثبت وسیله پزشکی تحقیقاتی آزمایشگاهی توسط دانشگاههای علوم پزشکی از 25 مرداد
معاون فنی فناوری اطلاعات تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: فرآیند ثبت وسیله پزشکی تحقیقاتی آزمایشگاهی توسط دانشگاههای علوم پزشکی از 25 مرداد
گردهمایی شرکت های دانش بنیان صادراتی حوزه سلامت و گام های مهم در تبدیل کیش به پایگاه صادرات تجهیزات پزشکی
گردهمایی شرکت های دانش بنیان صادراتی حوزه سلامت و گام های مهم در تبدیل کیش به پایگاه صادرات تجهیزات پزشکی
سرپرست اداره صادرات تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گزارش داد: گردهمایی شرکت های دانش بنیان صادراتی حوزه سلامت و گام های مهم در تبدیل کیش به پایگاه صادرات تجهیزات پزشکی
پنجمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان
پنجمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان
اخبار حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاهها: پنجمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان
  • پايگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
  • اطلاع رسانی imed.ir
  • کانال سازمان غذا و دارو
  • کانال وزارت بهداشت
  • سامانه جامع تجارت ایران