گزارش هم اندیشی با آزمایشگاههای تحقیقاتی-آموزشی گزارش همایش هم اندیش واردکنندگان شرکت‌های دانش بنیان / وزارت بهداشت و استاندارد همایش هم اندیشی دندانپزشکی
همایش هم اندیشی اداره کل تجهیزات پزشکی با تولیدکنن
تدوین پیش نویس شرایط تغییر نمایندگی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی: فراخوان اعلام نظر
تدوین پیش نویس شرایط تغییر نمایندگی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی: فراخوان اعلام نظر
تدوین پیش نویس شرایط تغییر نمایندگی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی: اداره مهندسی و نگهداری فراخوان اعلام نظر و پیشنهاد داد
شهریور 97؛ آخرين فرصت اخذ استاندارد بين المللی 17025 توسط آزمایشگاهها به عنوان شرط الزامی جهت ادامه همكاری
شهریور 97؛ آخرين فرصت اخذ استاندارد بين المللی 17025 توسط آزمایشگاهها به عنوان شرط الزامی جهت ادامه همكاری
دکتر مسائلی، مشاور وزير و مدیرکل تجهیزات پزشکی در دیدار با مديران و كارشناسان آزمایشگاه های تحقیقاتی و آموزشی كشور گفت: شرط ادامه همکاری، داشتن استاندارد بين المللی 17025 است
نامه ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص بازپرداخت بدهی های شرکت های تجهیزات پزشکی
نامه ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص بازپرداخت بدهی های شرکت های تجهیزات پزشکی
نامه ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص بازپرداخت بدهی های شرکت های تجهیزات پزشکی
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی طی حکمی منصوب کردند: ابلاغ سرپرست اداره مهندسی و نگهداری
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی طی حکمی منصوب کردند: ابلاغ سرپرست اداره مهندسی و نگهداری
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی طی حکمی منصوب کردند: ابلاغ سرپرست اداره مهندسی و نگهداری
با حکم مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی انجام شد: انتصاب سرپرست اداره نظارت و بازرسی
با حکم مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی انجام شد: انتصاب سرپرست اداره نظارت و بازرسی
با حکم مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی انجام شد: انتصاب سرپرست اداره نظارت و بازرسی
تمدید مهلت ارسال تعرفه های گمرکی و HS Code تا 18 آذر
تمدید مهلت ارسال تعرفه های گمرکی و HS Code تا 18 آذر
اطلاعیه: تمدید مهلت ارسال تعرفه های گمرکی و HS Code تا 18 آذر
توسعه صادرات تجهیزات پزشکی ساخت ایران به کشور چین
توسعه صادرات تجهیزات پزشکی ساخت ایران به کشور چین
در نشست 9 آذر 1396 با مرجع رسمی ارزیابی و صدور تاییدیه تجهیزات پزشکی کشور چین(CMD-Cretification of Medical Device Co.,Ltd) انجام شد: توسعه صادرات تجهیزات پزشکی ساخت ایران به کشور چین
  • کانال اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
  • کانال تجهیزات پزشکی
  • کانال سازمان غذا و دارو
  • کانال وزارت بهداشت
  • کانال سامانه جامع تجارت ایران