فراخوان شرکتهای دانش بنیان بررسی چالش های تولید اقدامات اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص حادثه زلزله
فراخوان طرح ساماندهی مواد و تجهیزات دندانپزشکی
نمایش نامه نمایندگی خارجی در لینک استعلام وب سایت از 28 آبان 1396
نمایش نامه نمایندگی خارجی در لینک استعلام وب سایت از 28 آبان 1396
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: نمایش نامه نمایندگی خارجی و سوابق مرتبط آن در لینک استعلام وب سایت از 28 آبان 1396
ضرورت ارتقاء علمی و فنی کارشناسان
ضرورت ارتقاء علمی و فنی کارشناسان
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بیان کرد: ضرورت ارتقاء علمی و فنی کارشناسان
پیام تشکر مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی از انجمن ها و شرکتها در کمک به حادثه زلزله
پیام تشکر مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی از انجمن ها و شرکتها در کمک به حادثه زلزله
پیام تشکر مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو: انبوه کمک ها و هدایای ارسالی انجمن ها و شرکت های تجهیزات پزشکی به سیل خروشان کمک های مردمی حادثه دیگان زلزله غرب کشور به کرمانشاه رسید
انتشار یافت: مصوبات کمیته فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی با جنبه عمومی بر روی وب سایت
انتشار یافت: مصوبات کمیته فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی با جنبه عمومی بر روی وب سایت
انتشار یافت: مصوبات کمیته فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی با جنبه عمومی بر روی وب سایت بارگذاری شد
تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز زلزله زدگان+ لیست اقلام
تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز زلزله زدگان+ لیست اقلام
کارشناس ستاد بحران اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز زلزله زدگان+ لیست اقلام
فراخوان مشارکت و همکاری آزمایشگاههای تحقیقاتی-آموزشی در حوزه وسایل پزشکی
فراخوان مشارکت و همکاری آزمایشگاههای تحقیقاتی-آموزشی در حوزه وسایل پزشکی
مسئول واحد تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: فراخوان مشارکت و همکاری آزمایشگاههای تحقیقاتی-آموزشی در حوزه وسایل پزشکی
رئیس سازمان غذا و دارو دستور داد: تامین حوائج دارویی، تجهیزات پزشکی و دیگر نیازها مناطق حادثه دیده از زلزله بدون فوت وقت
رئیس سازمان غذا و دارو دستور داد: تامین حوائج دارویی، تجهیزات پزشکی و دیگر نیازها مناطق حادثه دیده از زلزله بدون فوت وقت
رئیس سازمان غذا و دارو دستور داد: تامین حوائج دارویی، تجهیزات پزشکی و دیگر نیازها مناطق حادثه دیده از زلزله بدون فوت وقت
  • کانال اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
  • کانال تجهیزات پزشکی
  • کانال سازمان غذا و دارو
  • کانال وزارت بهداشت
  • کانال سامانه جامع تجارت ایران